How to make Sweet Potato Puri - Shakarkand aur atte ki puri, absolutely delicious

This is a Sanjeev Kapoor exclusive recipe.

Main Ingredients : Sweet Potato (शक्करकंद), Whole Wheat Flour

Cuisine : Fusion

Course : Breads

Sweet Potato Puri